Sony Xperia Z3 Plus - Актуализиране на устройството

background image

Актуализиране на устройството

За да си осигурите оптимална работа, актуализирайте софтуера на устройството си за получаване
на най-новите функции, подобрения и поправки на софтуерни грешки. Когато е налична софтуерна
актуализация, в лентата на състоянието се показва . Можете също така да проверите за нови
актуализации ръчно или да планирате актуализация.
Най-лесният начин да инсталирате софтуерна актуализация е да го направите безжично от
вашето устройство. Имайте предвид, че някои актуализации не са налични за безжично изтегляне.
В такъв случай трябва да използвате софтуера Xperia™ Companion на вашия компютър PC или
компютър Apple

®

Mac

®

, за да актуализирате устройството си.

Преди да актуализирате устройството, имайте предвид следното:

Уверете се, че имате достатъчно капацитет за съхранение, преди да започнете актуализация.

Ако използвате устройство с няколко потребители, за да актуализирате устройството, трябва да
влезете в системата като собственик, т.е основен потребител.

Актуализациите на системата и на приложенията могат да представят функциите на вашето
устройство по начин, различен от описания в това ръководство за потребителя. Версията на
Android™ може да не бъде засегната след дадена актуализация.
За повече информация относно софтуерните актуализации посетете www.sonymobile.com/update/.

Проверка за нов софтуер

1

Ако използвате устройство с няколко потребители, уверете се, че сте влезли в системата
като собственик.

2

На Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Всичко за телефона > Актуализир. на
софтуера
.

Ако няма наличен нов софтуер, възможно е да няма достатъчно свободна памет в
устройството ви. Ако вашето устройство Xperia™ има под 500 МБ налична свободна
вътрешна памет, не получавате информация за нов софтуер. В такъв случай ще получите
предупреждение в панела с известия: „Мястото за съхранение се изчерпва. Някои
системни функции може да не работят.“ Ако получите това известие, трябва да
освободите вътрешна памет, за да получавате известия за наличен нов софтуер.

42

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Безжично актуализиране на устройството

За да актуализирате устройството безжично, използвайте приложението за софтуерни
актуализации. Актуализациите, които можете да изтеглите през мобилна мрежа, зависят от вашия
оператор. Препоръчително е да използвате Wi-Fi мрежа вместо мобилна мрежа за изтеглянето на
нов софтуер, за да избегнете разходи за трафик на данни.

Изтегляне и инсталиране на системна актуализация

1

Ако споделяте устройство с няколко потребители, уверете се, че сте влезли като
собственик.

2

На Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Всичко за телефона > Актуализир. на
софтуера
.

4

Ако е налична системна актуализация, натиснете Изтегляне, за да я изтеглите на
устройството си.

5

Когато изтеглянето приключи, натиснете Продължи, след което изпълнете инструкциите
на екрана, за да завършите инсталирането.

Можете да планирате кога да актуализирате вашия телефон, като натиснете Продължи.

Настройка на автоматичната инсталация

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Всичко за телефона > Актуализир. на
софтуера
.

3

Докоснете , след което докоснете Настройки и изберете опция.

Актуализиране на устройството чрез компютъра

1

Свържете устройството към компютъра, като използвате USB кабел.

2

Уверете се, че екранът на устройството е отключен, както и че режимът на свързване чрез
USB в устройството е зададен на Прехвърляне на файлове.

3

Отворете Xperia™ Companion, ако не е стартирано автоматично.

4

Уверете се, че компютърът има достъп до интернет.

5

Компютър: Ако бъде открита нова софтуерна актуализация, се появява изскачащ
прозорец. Следвайте инструкциите на екрана, за да изпълните съответните актуализации
на софтуера.

Ако на съответния компютър няма инсталиран софтуер Xperia™ Companion, свържете
устройството си към компютъра и следвайте инструкциите за инсталиране, които се
показват на екрана. Уверете се, че използвате предоставения с устройството USB кабел,
както и че е свързан правилно с устройството и компютъра.